SPOLOČNOSŤ


KTO SME

Zakladatelia spoločnosti ProStaff s.r.o. a zároveň jej konatelia sú sami kvalifikovanými učiteľmi anglického jazyka a majú dlhoročné skúsenosti s firemným vzdelávaním.

Mgr. Katarína BREZÁNI

Venuje sa vyučovaniu anglického jazyka už takmer 20 rokov. Pedagogické vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v odbore anglický jazyk-pedagogika, pričom počas svojej praxe sa venovala prevažne vyučovaniu dospelých vo firemnom prostredí. Na univerzite sa zamerala na oblasť ústneho prejavu a stratégie rozvoja tejto komunikatívnej zručnosti. Pred založením ProStaff-u pracovala ako lektorka anglického jazyka, a preto dôverne pozná všetky aspekty svojej profesie a špecifiká jazykového vzdelávania vo firemnom prostredí. V spoločnosti zodpovedá za akademickú oblasť a profesijný rozvoj lektorov.


Alexander ŠTRBÁK MA TESOL, DipTesol, FTBE, CELTA

Pôsobil 9 rokov vo Veľkej Británii, kde získal pedagogické vzdelanie (MA TESOL) na University of Brighton. Popri štúdiu a po ňom pracoval ako lektor anglického jazyka, neskôr ako manažér v jazykovej škole v Brightone a získal bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka, predovšetkým v diagnostike jazykových zručností a obchodnej angličtine. Na univerzite sa špecializoval na problematiku profesionálneho rozvoja učiteľov a prínosu spätnej väzby vo vyučovacom procese. Má na starosti každodenný manažment spoločnosti a našu digitálnu platformu.


Mgr. Zuzana ŠTRBÁKOVÁ

Vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa špecializovala na psycholingvistiku a venovala sa problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých. Má takmer 20 rokov skúseností s vyučovaním anglického jazyka vo firemnom prostredí, kde viedla aj komunikačné tréningy zamestnancov. Ďalšie odborné vzdelanie získala v Brightone, vo Veľkej Británii, kde aj niekoľko rokov pôsobila ako lektorka v jazykovej škole. V ProStaff-e sa špecializuje na odbornú angličtinu a tvorbu nových kurzov, školení a didaktických materiálov.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ProStaff s.r.o. bola založená v roku 2006 s cieľom poskytovať firmám profesionálny rozvoj ich zamestnancov v oblasti anglického jazyka a komunikácie.

Jednotlivo pôsobíme v tejto oblasti ako lektori už takmer 20 rokov. Pri zakladaní spoločnosti sme teda mali jasnú predstavu o tom, akým smerom sa v oblasti firemného vzdelávania chceme orientovať a na čo sa v našej práci sústrediť.

Našou snahou je vybudovať spoluprácu, v ktorej zohrávame rolu poskytovateľa jazykového vzdelávania a konzultanta pri navrhovaní a organizovaní programov jazykového vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

V spolupráci s klientmi máme potenciál, skúsenosti, vedomosti a zručnosti vytvoriť na mieru šité, špecifické a efektívne programy rozvoja podľa potrieb a požiadaviek našich klientov.

Od svojho vzniku spoločnosť sústavne a rovnomerne rastie.

Naše portfólio klientov zahŕňa firmy pôsobiace okrem iných v oblasti farmaceutického priemyslu, bankovníctva a finančných služieb, právnych služieb a potravinárstva, pričom s mnohými spolupracujeme už od svojho vzniku ako výhradný dodávateľ v celom rozsahu našich služieb.

NAŠE HODNOTY

Pohybujeme sa v obchodnom prostredí, ktoré na nás kladie špecifické nároky na výkon, profesionalitu, odbornosť a komunikáciu.

Zároveň sme však učitelia a naša práca je pre nás poslaním. Veríme, že poctivosť, pracovitosť, ľudskosť a vysoké nároky na seba sú základom vysokej úrovne našich služieb.

Jazyk je taký rôznorodý, akí rôzni sú ľudia, ktorí ho používajú. Táto rôznorodosť je našou motiváciou, umožňuje nám učiť sa jeden od druhého a rásť spolu s našimi kolegami a klientmi.

tím ProStaff

NEWSLETTER

Buďte informovaný o aktuálnom dianí u nás a prihláste sa na odber noviniek


KONTAKTY

ProStaff s.r.o.

Bajkalská 1496/25

827 18 Bratislava

+421 2 58 233 192

info@professionalstaff.sk