SKILLS FOR LIFE


GENERAL ENGLISH

Kurzy všeobecnej angličtiny

Kurzy sú zamerané na celkové zlepšenie jazykovej úrovne. Rovnomerne rozvíjajú gramatiku, slovnú zásobu a základné jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie) v témach z každodenného života.

Ako učíme

Aj keď sa pohybujeme vo veľmi rôznorodom prostredí obchodu a podnikania, sme v prvom rade učitelia a základom našej práce je vyučovanie anglického jazyka a komunikácie.

Pri práci vychádzame z prístupu zameraného na žiaka (the learner-centred approach), pričom hlavnou myšlienkou je, aby učitelia dobre poznali svojich študentov a dokázali reagovať na ich individuálne potreby.

Pri vyučovaní využívame širokú škálu postupov a techník komunikatívnej metódy (Communicative Language Teaching – CLT). Cieľom tejto metódy je rozvíjať komunikačnú kompetenciu študentov pomocou autentickej interakcie v cudzom jazyku. Tomu sa podriaďuje návrh štruktúry sylabu, výber didaktických materiálov ako aj aplikácia vyučovacích techník a postupov.

PORTFÓLIO

Kompletné portfólio našich produktov vo formáte pdf.

STIAHNUŤ

Jazyk je taký rôznorodý, akí rôzni sú ľudia, ktorí ho používajú. Táto rôznorodosť je našou motiváciou, umožňuje nám učiť sa jeden od druhého a rásť spolu s našimi kolegami a klientmi.

tím ProStaff

NEWSLETTER

Buďte informovaný o aktuálnom dianí u nás a prihláste sa na odber noviniek


KONTAKTY

ProStaff s.r.o.

Bajkalská 1496/25

827 18 Bratislava

+421 2 58 233 192

info@professionalstaff.sk