FIND YOUR VOICE IN ENGLISH


CRASH-COURSES

Intenzívne školenia konkrétnych komunikačných zručností

V pracovnom procese sa vyskytnú situácie, keď je potrebné splniť nejakú úlohu (napr. niečo odprezentovať), alebo sa zúčastniť stretnutia s cieľom vyriešiť konkrétny problém. Tieto situácie sú pre našich klientov často „tvrdým orieškom“, keďže ich úspešné splnenie si vyžaduje jazykové zručnosti, ktoré často prevyšujú ich danú jazykovú úroveň. Napriek svojej profesionálnej zdatnosti tak v týchto situáciách nepodávajú dostatočný výkon, alebo sa im priamo vyhýbajú, lebo im tieto konkrétne zručnosti v cudzom jazyku chýbajú. Ich zlepšenie a rozvoj je náročnou, dlhodobou a pre zamestnávateľa nákladnou záležitosťou.

  • Presentations
  • Meetings
  • Negotiations
  • Telephoning
  • Socializing & Small Talk
  • Emails
  • Business Correspondence
  • English for Personal Assistants

“Crash-courses“ sme vyvinuli s cieľom pomôcť našim klientom prekonať tieto konkrétne bariéry, ako aj časovo a finančne zefektívniť jazykové vzdelávanie vo firmách.

PORTFÓLIO

Kompletné portfólio našich produktov vo formáte pdf.

STIAHNUŤ

Jazyk je taký rôznorodý, akí rôzni sú ľudia, ktorí ho používajú. Táto rôznorodosť je našou motiváciou, umožňuje nám učiť sa jeden od druhého a rásť spolu s našimi kolegami a klientmi.

tím ProStaff

NEWSLETTER

Buďte informovaný o aktuálnom dianí u nás a prihláste sa na odber noviniek


KONTAKTY

ProStaff s.r.o.

Bajkalská 1496/25

827 18 Bratislava

+421 2 58 233 192

info@professionalstaff.sk