EN / SK

Domov  Kontakt  Kariéra

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
mapa

ProStaff s.r.o. poskytuje firemné jazykové vzdelávanie v oblasti anglického jazyka a komunikácie.

Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2006, pričom neustále rastie a rozvíja sa.

Spolupracujeme s množstvom obchodných spoločností z rôznych oblastí obchodu a podnikania, kde naším cieľom je poskytovať profesionálne, kompetentné a spoľahlivé služby. U mnohých našich klientov sme výhradným a dlhodobým dodávateľom jazykového vzdelávania a doplnkových služieb, podieľame sa na návrhu vzdelávacích programov pre zamestnancov a pôsobíme ako odborní konzultanti v oblasti diagnostiky jazykových potrieb zamestnancov.

Zároveň poskytujeme individuálny jazykový koučing nefiremným klientom, ktorí z rôznych dôvodov preferujú tento spôsob vzdelávania.

ProStaffProfessionally for your Staff

 

 Sme partnerom Benefit Plus 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ProStaff s.r.o. bola založená v roku 2006 s cieľom poskytovať firmám profesionálny rozvoj ich zamestnancov v oblasti anglického jazyka a komunikácie. (čítajte viac)

Spoločnosť ProStaff s.r.o. bola založená v roku 2006 s cieľom poskytovať firmám profesionálny rozvoj ich zamestnancov v oblasti anglického jazyka a komunikácie.

Zakladatelia spoločnosti ProStaff s.r.o., ktorí sú zároveň jej konateľmi, Mgr. Katarína Brezáni, Alexander Štrbák  MA TESOL, DipTesol, FTBE, CELTA a Mgr.Zuzana Štrbáková CELTA, majú dlhoročné skúsenosti s firemným vzdelávaním.

Jednotlivo pôsobíme v tejto oblasti ako lektori už viac ako 17 rokov. Okrem toho máme skúsenosti z vyučovania anglického jazyka pre dospelých v jazykových školách v Anglicku, kde sme niekoľko rokov profesionálne pôsobili. Alex dokonca získal svoju pedagogickú kvalifikáciu priamo na univerzite v Anglicku. Pri zakladaní spoločnosti sme teda mali jasnú predstavu o tom, akým smerom sa v oblasti firemného vzelávania chceme orientovať a na čo sa v našej práci sústrediť.
Našou snahou je vybudovanie spolupráce, v ktorej zohrávame rolu poskytovateľa jazykového vzdelávania a konzultanta v prípadoch, keď nás klient v rôznych situáciách potrebuje. V spolupráci s klientami máme potenciál, skúsenosti, vedomosti a zručnosti vytvoriť na mieru šité, špecifické a efektívne programy rozvoja pre našich klientov podľa ich potrieb a požiadaviek.

Od svojho vzniku spoločnosť sústavne a rovnomerne rastie.
Naše portfólio klientov zahŕňa firmy pôsobiace okrem iných v oblasti farmaceutického priemyslu, bankovníctva a finančných služieb, právnych služieb a potravinárstva, pričom s mnohými z týchto klientov spolupracujeme už od svojho vzniku ako výhradný dodávateľ v celom rozsahu našich služieb. (REFERENCIE NA POŽIADANIE)

PROFILY

Zakladateľmi spoločnosti ProStaff s.r.o. a zároveň jej konateľmi sú  Mgr. Katarína Brezáni, Alexander Štrbák  MA TESOL, DipTesol, FTBE, CELTA a Mgr.Zuzana Štrbáková CELTA, ktorí sú sami kvalifikovanými účiteľmi anglického jazyka a majú dlhoročné skúsenosti s firemným vzdelávaním. (čítajte viac)

Zakladateľmi spoločnosti ProStaff s.r.o. a zároveň jej konateľmi sú  Mgr. Katarína Brezáni, Alexander Štrbák  MA TESOL, DipTesol, FTBE, CELTA a Mgr.Zuzana Štrbáková CELTA, ktorí sú sami kvalifikovanými účiteľmi anglického jazyka a majú dlhoročné skúsenosti s firemným vzdelávaním.

Mgr. Katarína Brezáni sa venuje vyučovaniu anglického jazyka už viac ako 15 rokov. Pedagogické vzdelanie získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v odbore anglický jazyk-pedagogika, pričom počas svojej praxe sa venovala prevažne vyučovaniu dospelých vo firemnom prostredí. Na univerzite sa zamerala na oblasť ústneho prejavu a stratégiám rozvoja tejto komunikatívnej zručnosti. Predtým, ako založila ProStaff, pracovala ako lektorka anglického jazyka pre viaceré jazykové školy aj samostatne, takže dôverne pozná všetky aspekty svojej profesie a tieto skúsenosti využíva vo svojej práci v ProStaff-e.

Alexander Štrbák  MA TESOL, DipTesol, FTBE, CELTA pôsobil 9 rokov vo Veľkej Británii, kde získal pedagogické vzdelanie (MA TESOL) na University of Brighton. Popri štúdiu a po ňom pracoval ako lektor anglického jazyka a neskôr ako manažér v jazykovej škole v Brightone a získal bohaté skúsenosti v rôznych oblastiach vyučovania angličtiny ako cudzieho jazyka, predovšetkým v diagnostike jazykových zručností, obchodnej, akademickej a odbornej angličtine. Na univerzite sa špecializoval na problematiku profesionálneho rozvoja učiteľov a prínosu spätnej väzby vo vyučovacom procese.
Po návrate na Slovensko sa rozhodol využiť svoje skúsenosti v domácom prostredí a stal sa spoluzakladateľom ProStaff-u.

Mgr.Zuzana Štrbáková CELTA vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa venovala problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých a pracovala ako lektorka anglického jazyka v jazykových školách aj samostatne. Ďalšie odborné vzdelanie získala v Brightone, kde aj niekoľko rokov pôsobila ako lektorka v jazykovej škole. Po návrate na Slovensko v snahe zužitkovať svoje skúsenosti z oboch krajín založila spolu s kolegami ProStaff s.r.o.


„Jazyk je taký rôznorodý, akí rôzni sú ľudia, ktorí ho používajú. Táto rôznorodosť je našou motiváciou, umožňuje nám učiť sa jeden od druhého a rásť spolu s našími kolegami a klientmi.“

tím ProStaff

 

 

ProStaff s.r.o. AKO ZAMESTNÁVATEĽ

Ako zamestnávateľ spolupracujeme výhradne s kvalifikovanými a skúsenými lektormi zo Slovenska aj Veľkej Británie, ktorým poskytujeme stabilné a motivujúce pracovné prostredie. (čítajte viac)

Ako zamestnávateľ spolupracujeme výhradne s kvalifikovanými a skúsenými lektormi zo Slovenska aj Veľkej Británie, ktorým poskytujeme stabilné a motivujúce pracovné prostredie.

V našej spoločnosti najímame lektorov na základe dlhodobej potreby rozširovania nášho tímu, nie podľa momentálnej požiadavky na kapacitu. Lektorov najímame na dlhodobé pracovné zmluvy, a preto u nás prebieha celoročný nábor, v rámci ktorého si vyberáme len kandidátov, ktorí spĺňajú nami presne definované požiadavky na profil čo sa týka kvalifikácie, skúseností, aj osobnostných predpokladov.
U slovenských lektorov vyžadujeme ukončené magisterské štúdium anglického jazyka s pedagogickým zameraním.

U zahraničných lektorov je minimálnou kvalifikáciou CELTA, pričom sa zameriavame na kandidátov s kvalifikáciou Trinity diploma, DipTESOL a MA TESOL.
Významnú úlohu pri nábore nových zamestnancov zohráva prax v oblasti firemného vzdelávania (z hľadiska dĺžky aj obsahu).

Veľa energie venujeme tvorbe takých pracovných pozícií, ktoré nám umožnia budovať tím s vysokým profesionálnym štandardom a pracovnou morálkou. Veríme, že len takto sa nám podarí splniť si svoje záväzky a očakávania našich klientov.

NAŠE HODNOTY

Pohybujeme sa v obchodnom prostredí, ktoré na nás kladie špecifické nároky čo sa týka výkonu, profesionality, odbornosti a komunikácie. Zároveň sme však učitelia a naša práce je pre nás poslaním. Veríme, že poctivosť, pracovitosť, ľudskosť a vysoké nároky na seba sú predpokladom pre vysokú úroveň našich služieb. V ProStaff-e sa riadime naším interným Etickým kódexom, ktorý je základným pilierom našej každodennej práce. (čítajte viac)

ProStaff Code of Ethics


SECTION 1: Mission statement
ProStaff s.r.o is a language training provider. Since our establishment, we have been cooperating with corporate clients only, focusing on cooperation with Human Resources departments on creating language training programmes for groups and individuals, consultancy as well as other additional services in the area of corporate language training.
We seek to build up long-term cooperation with our clients, where our role is to provide professional language training and consultancy in a variety of situations when our clients need us. We have the potential, experience as well as academic background to create tailor-made, specialized and effective development programmes for our clients based on their needs and requirements.

SECTION 2 : ProStaff values

 • Competence

We insist that the teaching profession requires professional teachers without exception. Our teaching competence is the highest value which we offer to our clients and we pride ourselves in the high standard of our teaching performance.

 • Self-respect

We believe that the teaching profession is an important and respectable one regardless of the area of business or the student target group. Our mission is to help our students to develop themselves in order to be successful in whatever they undertake to achieve and we see our work as an important element in this process.

 • Professionalism

We seek to approach our work professionally at all times. In class as well as in communication with our clients, we are always well-aware of our tasks and do our best to pursue them.

 • Respect

In our dealing with our clients, we respect their time as well as their individual working environments and we conduct ourselves accordingly.

 • Individual approach

We see all our clients as respectable individuals regardless of their position and we always have their individual learning needs at heart. Each course is equally important and deserves equal attention, preparation and level of performance.

 • Confidentiality

ProStaff’s client portfolio contains several companies who are direct competitors on the market. It is highly likely that the clients will know each other whether from previous cooperation, by name or by position. It is also likely that in the course of the learning process our clients will share information with us which can be delicate, if not confidential, regarding their work issues, current projects, future plans and the like.
They rely on us to be professional, tactful and to keep this information confidential in our dealing with the rest of our clients.

 • Loyalty

In dealing with ProStaff’s clients we always bear in mind that we represent ProStaff s.r.o., its interests and professional values.

 • Empathy and tact

We always bear in mind that teaching is first and foremost dealing with human beings, what with their individualities, personal circumstances and emotions. We attempt to treat these with empathy and tact in order to help both the clients and ourselves to achieve our mutual learning/teaching objectives.

 • Teamwork

We understand that ProStaff is a team and operates as such both internally and in communication with the clients. Although each of us spends a considerable amount of our working time in the field, we are always aware that we are all working towards a common goal.

 • Cooperation

We believe that one can become a good teacher if they are able to observe and learn from their peers, regardless of their age or professional experience. The ability to admit that we do not know or are not sure about something is a respected trait and will always be approached constructively and with understanding.

 • Communication

We firmly believe that communication is the best tool to solving most of the professional or personal issues which may arise. We focus on communicating openly, constructively, with respect and without hidden agenda in order to make our work efficient, rewarding and enjoyable.

FIRMY

Ak hľadáte komplexné riešenie jazykového vzdelávania pre vašu spoločnosť, alebo poskytujete svojim zamestnancom jazykové vzdelávanie ako súčasť systému odmeňovania. (čítajte viac)

ProStaff s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s rôznymi formami jazykového vzdelávania vo firmách. Naša spolupráca a bohaté skúsenosti s klientmi z rôznych odvetví obchodu, podnikania a služieb (napr. farmaceutický priemysel, bankovníctvo, právne služby atď.) sú predpokladom pre hĺbkové pochopenie pracovných činností a jazykových potrieb klientov a umožňujú nám poskytovať kurzy, ktoré sú:

•    efektívne (časovo, finančne aj akademicky)
•    kompetentné
•    zamerané na obsah a cieľ
•    dynamické a
•    flexibilné


V mnohých spoločnostiach, ktoré sú našími dlhoročnými klientmi, sme výhradnými dodávateľmi jazykového vzdelávania a ostatných služieb spojených s anglickým jazykom. Sme serióznym a kompetentným partnerom manažérom ľudských zdrojov a aktívne spolupracujeme pri  návrhu, organizácii a priebehu jazykových kurzov a školení. Pracujeme tiež ako konzultanti pri diagnostike a vypracovaní individuálnych rozvojových programov pre perspektívnych zamestnancov. Dochádzanie za klientom a administratívne zabezpečenie vzdelávacích programov je samozrejmosťou.

Individuálni firemní klienti

Ak disponujete rozpočtom na vzdelávanie, ktorý vám poskytol zamestnávateľ, a hľadáte kurz, ktorý sa prispôsobí vašim individuálnym okolnostiam a pomôže vám dosiahnuť svoj cieľ pri zlepšení angličtiny. (čítajte viac)

ProStaff s.r.o. poskytuje individuálny jazykový koučing, ktorého podstatou je hĺbková znalosť pracovných činností a jazykových potrieb klienta, stanovenie realistických akademických cieľov a nastavenie kurzu podľa individuálnych požiadaviek klienta. Pri vyučovaní, výbere a tvorbe didaktických materiálov zohľadňujeme individuálne učebné štýly a preferencie klientov tak, aby bolo vyučovanie zaujímavé, dynamické a, predovšetkým, efektívne.

Klienti dostávajú plnohodnotný a profesionálny servis v plnom rozsahu ponúkaných služieb s neustálym zameraním na plnenie stanovených akademických cieľov.

Dochádzanie za klientom a administratívne zabezpečenie vzdelávacích programov je samozrejmosťou.

Individuálni klienti

Ak z nejakého dôvodu nemôžete alebo nechcete navštevovať kurzy pre verejnosť, potrebujete si zlepšiť angličtinu a hľadáte kompetentného a spoľahlivého lektora. (čítajte viac)

ProStaff s.r.o. poskytuje individuálny jazykový koučing aj nefirmeným klientom. Výučba prebieha v našich priestoroch, ktoré sú plne vybavené, príjemné a komfortné, pričom obsah i forma kurzu sa prispôsobujú individuálnym potrebám klientov. Klienti dostávajú plnohodnotný a profesionálny servis v plnom rozsahu ponúkaných služieb s neustálym zameraním na plnenie stanovených akademických cieľov.

PREHĽAD PRODUKTOV

ProStaff s.r.o. ponúka svojim klientom širokú škálu kurzov, odborných školení a vzdelávacích programov v oblasti vyučovania anglického jazyka a komunikácie, pričom konkrétny obsah, formát a intenzitu štúdia prispôsobujeme individuálnym požiadavkám a potrebám klienta. (čítajte viac)

Kurzy všeobecnej angličtiny
(General English)

Kurzy zamerané na celkové zlepšenie jazykovej úrovne. Rovnomerne rozvíjajú gramatiku,slovnú zásobu a základné jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie)  v témach z každodenného života

Kurzy obchodnej angličtiny
(Business English)

Kurzy zamerané na celkové zlepšenie jazykovej úrovne. Rovnomerne rozvíjajú gramatiku,slovnú zásobu a základné jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie)  vo všeobecných obchodných témach (napr. Marketing, Communication, Innovation a pod.)

Kurzy špecializovanej angličtiny
(English for Special Purposes – ESP)

 • Legal English
 • Banking and Financial English
 • English for the Pharmaceutical Industry
 • Medical English
 • English for Human Resources
 • English for Job-hunting
 • English for Logistics
 • English for Marketing
 • English for Sales and Purchasing

Kurzy zamerané na rozvoj gramatiky, slovnej zásoby a komunikatívnych zručností typických pre špecializované a odborné použitie jazyka. Tieto kurzy sú vhodné pre všetkých, ktorí používajú angličtinu v úzkom tématickom okruhu a potrebujú sa zdokonaliť vo veľmi konkrétnych oblastiach.

Crash-courses
(intenzívne školenia na nácvik konkrétnych komunikačných zručností v angličtine)

 • Presentations
 • Meetings
 • Negotiations
 • Telephoning
 • Socializing & Small Talk
 • Emails
 • Business Correspondence
 • English for Personal Assistants

Zo skúsenosti vieme, že v pracovnom procese sa vyskytnú situácie, keď je potrebné splniť nejakú úlohu (napr. niečo odprezentovať), alebo sa zúčastniť stretnutia s cieľom vyriešiť konkrétny problém. Tieto situácie sú často „tvrdým orieškom“ pre našich klientov, keďže ich úspešné splnenie si vyžaduje jazykové zručnosti, ktoré často prevyšujú ich danú jazykovú úroveň. Napriek svojej profesionálnej zdatnosti tak v týchto situáciách podávajú nedostatočný výkon, alebo sa im priamo vyhýbajú, lebo tieto konkrétne zručnosti im v cudzom jazyku chýbajú. Ich zlepšenie a rozvoj je náročnou, dlhodobou a pre zamestnávateľa nákladnou záležitosťou.


Crash-courses“  sme vyvinuli s cieľom pomôcť našim klientom prekonať tieto konkrétne bariéry, ako aj časovo a finančne zefektívniť jazykové vzdelávanie vo firmách.
Veríme, že tento produkt našim študentom pomôže a dodá im sebaistotu na podanie profesionálneho výkonu  pri plnení ich pracovných úloh.

Situational English
(špecializované školenia zamerané na nácvik slovnej zásoby a komunikácie v konkrétnych situáciách)

 • At a business lunch
 • Entertaining visitors
 • Between jobs
 • On a business trip
 • At a conference

Tieto školenia sú vhodné ako doplnok k dlhodobému všeobecne zameranému kurzu, alebo pre klientov, ktorých čaká konkrétna situácia, v ktorej budú musieť komunikovať po anglicky a používať slovnú zásobu, ku ktorej sa v bežnom kurze nedostanú. Každé je cielene navrhnuté tak, aby kombinovalo slovnú zásobu, frázy a gramatické javy potrebné na zvládnutie danej situácie.

Grammar at Work
(intenzívny kurz zameraný na preopakovanie a nácvik použitia konkrétnych gramatických štruktúr (napr. slovesných časov)  v rámci každodenných tém z pracovného života (napr. Describing your job, Projects and deadlines atď.)

Tento kurz je vhodný pre všetkých, ktorí bežne používajú angličtinu v práci a majú pocit, že ich znalosť a správne použitie gramatiky upadá, pretože v praxi nemajú čas sa jej venovať. Kurzy sú odstupňované podľa jazykovej úrovne a venujú sa  takým gramatickým javom a v rozsahu, ktorý je primeraný danej úrovni.

AKO PRACUJEME

Individuálny prístup ku klientovi pre nás znamená predovšetkým znalosť klienta a porozumenie jeho vzdelávacím potrebám. Preto venujeme veľa času, energie a odbornej zručnosti dôkladnému oboznámeniu sa s klientom. Len tak môžeme našim klientom poskytovať služby, ktoré budú dlhodobo napĺňať ich požiadavky a potreby jazykového vzdelávania v rýchlo sa meniacom svete obchodu a podnikania. (čítajte viac)

 • s individuálnym prístupom ku každému klientovi
 • systematicky
 • efektívne
 • kompetentne
 • flexibilne
 • s využitím bohatých skúseností z rôznych odvetví


Predtým, než naplánujeme akýkoľvek kurz, potrebujeme vedieť, pre koho ho pripravujeme. Preto je dôležité určiť jazykovú úroveň a urobiť dôkladnú analýzu potrieb. Na základe výstupov z testovania úrovne a analýzy potrieb vytvoríme profil klienta s jeho požiadavkami, potrebami a preferenciami.
Dohoda na spoločných cieľoch a pravidelné monitorovanie pokroku zohrávajú kľúčovú rolu. Plán kurzu šijeme na mieru individuálnemu klientovi, či skupine, pričom sylabus odzrkadľuje naše pedagogické know – how a bohaté skúsenosti s prácou s klientami z rôznych odvetví. Spätná väzba, reporting a odporúčania do budúcnosti sú záverečnými krokmi v našej komunikácii s klientom.
Tento systematický postup nám aj v prípade dočasného prerušenia kurzu alebo zmeny formátu a intenzity vzdelávania umožňuje flexibilne zareagovať a efektívne obnoviť vzdelávací proces.

S každým klientom pracuje vzťahový manažér, ktorý klienta dobre a väčšinou aj dlhodobo pozná, a preto sa dobre orientuje v jeho individuálnych okolnostiach a dokáže mu vyjsť v ústrety.

AKO UČÍME

Aj keď sa pohybujeme vo veľmi rôznorodom prostredí obchodu a podnikania, sme v prvom rade učitelia a základom našej práce je vyučovanie anglického jazyka a komunikácie.
Pri práci vychádzame z prístupu zameraného na žiaka (the learner-centred approach), ktorého hlavnou myšlienkou je, zjednodušene,  že učitelia by mali poznať svojich žiakov a dokázať reagovať na ich individuálne potreby. (čítajte viac)

Aj keď sa pohybujeme vo veľmi rôznorodom prostredí obchodu a podnikania, sme v prvom rade učitelia a základom našej práce je vyučovanie anglického jazyka a komunikácie.
Pri práci vychádzame z prístupu zameraného na žiaka (the learner-centred approach), ktorého hlavnou myšlienkou je, veľmi zjednodušene, že učitelia by mali poznať svojich žiakov a dokázať reagovať na ich individuálne potreby.
Pri vyučovaní využívame širokú škálu postupov a techník Komunikatívnej metódy (Communicative Language Teaching – CLT). Cieľom tejto metódy, alebo skôr prístupu, je rozvíjať komunikačnú kompetenciu študentov pomocou autentickej interakcie v cudzom jazyku. Tomu sa podriaďuje návrh štruktúry sylabu, výber didaktických materiálov ako aj aplikácia vyučovacích techník a postupov.

Pre nás to prakticky znamená postupovať v logických a jasne definovaných krokoch:

1. dôkladná diagnostika jazykových potrieb

 • určenie jazykovej úrovne
 • analýza potrieb

2. profil klienta

 • požiadavky
 • motivácia
 • očakávania
 • preferencie

3. plán kurzu

 • ciele
 • okruhy tém a zručností
 • výber a tvorba študijného materiálu

4. kurz (samotné vyučovanie)

 • komunikácia cieľov
 • kompetentný výkon
 • interakcia
 • systematickosť
 • orientácia na výsledok
 • monitorovanie pokroku
 • čiastková spätná väzba

5. test

 • kvantifikácia pokroku

6. spätná väzba

 • obojsmerná komunikácia

7. report

 • zdokumentované ciele, priebeh kurzu,
 • jazykový profil klienta, výsledky

8. odporúčania do budúcnosti

 • identifikácia silných a slabých stránok
 • zameranie ďalšieho rozvoja

 

Čo to znamená v praxi?

Napríklad: Ste produktový manažér vo farmaceutickej firme

 • Vaša práca je časovo náročná – pracujete v kancelárii aj v teréne
 • potrebujete profesionálne komunikovať v angličtine v rámci firmy i navonok
 • potrebujete dobre ovládať terminológiu v prioritných oblastiach Vašej pozície
 • potrebujete zvládnuť určité obchodné zručnosti nevyhnutné pre kompetentný výkon

Po vypočutí špecifík Vašej práce Vám navrhujeme:

 • stanovenie čiastkových cieľov odvíjajúcich sa od jednotlivých úloh
  • napríklad, ak sa blíži dôležitá prezentácia, či rokovanie, príprava naň bude prvým okruhom sylabu
 • pravidelný rozvrh – realistický termín hodín angličtiny, aby ste si vedeli plánovať pracovné aktivity a boli schopní pracovaťna zlepšení systematicky
 • samozrejme, v prípade pracovných ciest, alebo iných povinností flexibilné organizovanie rozvrhu
 • tréning zručností ako:
  1. prezentácie    - prezentácia produktov, stratégií, trendov
  2. rokovania – vedenie a účasť na rokovaniach v rámci firmy a s obchodnými partnermi
  3. telekonferencie -  interakcia s účastníkmi telekonferencií
  4. korešpondencia -  formálna i neformálna komunikácia , reporting
 • zamerať sa na zlepšenie slovnej zásoby v troch oblastiach:
  1. všeobecnej obchodnej angličtiny – produkty, komunikácia, marketing
  2. právnej angličtiny -  platná legislatíva
  3. medicínskej angličtiny -  výskum, diagnózy, choroby


Podobne postupujeme aj pri iných profesiách a pracovných zaradeniach s cieľom pomôcť klientom dosiahnuť svoj cieľ pri zlepšení angličtiny.

Takto si predstavujeme individuálny prístup.

OSTATNÉ SLUŽBY

Okrem výučby anglického jazyka poskytujeme našim klientom aj doplnkové služby tak, aby sa s rôznymi požiadavkami nemuseli obracať na rôznych dodávateľov. (čítajte viac)

Preklady a korektorská činnosť - v prípade potreby certifikovaného prekladu „s pečiatkou“ spolupracujeme s externým prekladateľom

 

Jazykový audit  - vypracovanie jazykového profilu a potrieb rozvoja jazykových zručností študenta pre potreby Riadenia ľudských zdrojov; zahŕňa detailný test na určenie jazykovej úrovne, analýzu predchádzajúceho štúdia a jazykových potrieb, návrh ďalšieho postupu pri jazykovom vzdelávaní, ako aj v rámci vnútro-firmeného vzdelávania, napr. personal development, perspektíva karierového postupu/talent pool, určenie jazykovej pripravenosti podľa Európskeho referenčného rámca, ako aj na štandardizované certifikačné a univerzitné kurzy, napr. IELTS, TOEFL alebo MBA.

 

Konzultantská činnosť pri návrhu a vypracovaní  študijných programov v rámci jazykového vzdelávania vo firme

 

Individuálna lektorská činnosť – klienti nás často žiadajú o pomoc pri špeciálnych úlohách mimo ich jazykového kurzu, napr. pri štúdiu MBA (pri písaní esejí), príprave na konkrétnu prezentáciu, pracovné stretnutia, telekonferencie alebo kongresy atď.

 

Administratívna činnosť – kompletné administratívne zabezpečenie jazykového vzdelávania (štatistiky dochádzky, monitorovanie priebežného čerpania zdrojov vyčlenených na vzdelávanie, reporting – priebežné  aj konečné správy o priebehu a efektivite kurzu atď.)

MÁTE OTÁZKY?

Radi vám odpovieme. Jednoducho vyplňte nasledujúci formulár.
ProStaff s.r.o.

Bajkalská 1496/25

827 18 BratislavaTel/Fax: +421 2 58 233 192


All teachers working for ProStaff can expect

 • the benefits of working in a small team of language professionals
 • the opportunity to work on a wide range of courses, including highly specialized ESP courses, and participate on interesting language training projects and workshops
 • receive targetted teacher training and opportunities for individual professional and personal growth
 • a good financial package with a guaranteed minimum salary
 • a secure and motivating work environment with high workplace morale
 • honest and professional treatment

 

ProStaff cooperates with qualified and experienced teachers both from Slovakia and abroad. We hire new staff based on long-term team development rather than current needs for increased capacity. Our teachers are hired on long-term contracts. Therefore, we run all-year recruitment and select candidates who meet specific criteria on qualifications, experience as well as personal profile.

 

With Slovak teachers we require

 • a completed Master’s degree in the English Language and Literature along with a teacher’s qualification


With foreign teachers we require

 • a Certificate in English Teaching to Adults (CELTA) as minimum qualification
 • CELTA equivalents (Trinity etc.)
 • preferrably DipTESOL and MA TESOL

 

Corporate language teaching experience is an advantage.

At ProStaff, based on the selection criteria, we do not differentiate between Slovak and foreign teachers as to what kind of courses they teach in terms of level or focus. We believe that all teachers should see teaching as a profession and always seek to improve and work towards the best professional results. They can only achieve this by working on a variety of courses and with a variety of students of different levels and backgrounds.

We go to great pains to create work positions which enable us to build a team with high professional standards and workplace morale. We believe that this is the only way we can meet our commitments to our clients and their expectations.

If you are interested in working for us, see our current ad or contact us.

English teacher required to join a team of professionals
Start September 2015

 

English teacher required to join a team of professionals in corporate language training starting in September 2015.

Who are we looking for?
Teachers who are qualified, punctual, professional, hard-working, highly motivated, well-organized, responsible, committed and able to do project work in a business environment.

What are the requirements?

 • CELTA, TEFL, FTBE (on top of CELTA), Trinity or Dip TESOL
 • Teaching experience of min. 2 years required, a university degree and business English teaching experience essential


What does the position involve?

 • Teaching Business English, General English and ESP
 • Full-time position: 22 (60min) teaching hours, which is equivalent to 30 (45min) hours of teaching per week
 • Contract-based, agreement-based or freelance


What’s the remuneration package?
We offer motivating working conditions and a good financial package with a guarantee of a minimum salary regardless of the number of teaching hours, and with the possibility to earn up to 1100 - 1300 EUR gross per month.
Since we run courses all year long and our company doesn’t close for summer, this financial package is guaranteed throughout July and August, as well. If you stay with us at least a year or a whole academic year (from September to June), this option includes paid Christmas holidays, too.   

The benefits below are on top of the above-mentioned financial package:

 • professional teacher development
 • paid inbound flight
 • public transport travel pass (all zones)
 • food vouchers
 • company mobile phone
 • free internet
 • contribution towards the rent
 • performance-related bonuses
 • paid holidays
 • allowance towards travel expenses upon contract completion


What do you gain by working for us?

 • we give our teachers the opportunity to participate in various challenging projects and grow professionally in the field of corporate language training, ESP and language coaching
 • we encourage teamwork in team teaching projects and creativity in managing tailor-made language training programmes for our clients who range from individual professionals to large corporations
 • our teachers can progress in their career immensely by teaching and designing a variety of courses for business professionals and result-oriented individuals
 • all teachers receive all the support they need from induction to day-to-day teaching


To find out more about our company, please visit our website: www.professionalstaff.sk

What’s the recruitment procedure?
Please email your CV enclosed with a covering letter and a sample lesson plan to info@pro-staff.sk or just upload them below.

As we receive many applications each recruitment round, candidate files will be reviewed by our Management team to identify a good fit with our needs. If your application falls into this category, a follow-up process will take place.
We try to reply to each application personally, but this might not always be possible. If you do not hear back from us within three weeks from your application, please assume that you have not been successful this time.

 


If you would like to contact us, please, fill in the form below:© ProStaff s.r.o. 2014